Bijzonder regelement

BIJZONDER REGLEMENT

NK Off Road Racing BAJA BORGER

intro-cutted

1             INTRODUCTIE

1.1          Deze ORR zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Autosportjaarboek (ASJ) van de KNAF, het Standaard Reglement Terreinsport van de KNAF en dit Bijzonder Reglement.

Aanpassingen, toevoegingen en/of veranderingen van dit Bijzonder Reglement zullen alleen door middel van genummerde en gedateerde bulletins (uitgegeven door de organisator of Sportcommissarissen) bekend gemaakt worden.

1.2          Wegdek van de klassementsproeven: 50 % onverhard.
1.3          Totale lengte van de wedstrijd:                       ca. 310 km

Aantal klassementsproeven:                            6

Totale lengte klassementsproeven:                ca. 230 km

Aantal etappes:                                                  2


2             ORGANISATIE

2.1          KNAF Kampioenschap waarvoor de ORR telt – eb NK OFFROAD RACING SERIES 2016
2.2          Goedkeuringsnummers

BST Goedkeuringsnummer:              1116                      datum:   17-10-2016

KNAF Permit nummer:                      0802.16.248        datum:   20-10-2016

Dit evenement is door de KNAF goedgekeurd voor deelname van buitenlandse EU licentiehouders.

2.3          Naam van de organisator: Stichting Nederlandse Terreinsport Associatie (NTA), in samen werking met Stichting Off-road rallysport Noord Nederland (S.O.N.N.)

www.bajaborger.nl

www.stgnta.nl

info@stgnta.nl

2.4          Organisatiecomité

Voorzitter:            Thijs Hofstede

Leden:                   Randel Hofstede

        Maurits van den Arend

        Herre van Goor

        Christian Steenge

2.5          Sportcommissarissen

Voorzitter:            John Raven

Leden:                   Willem Keijzer

        Yvette van Eck

        Ad van der Kroft (A)

Secretaris Sportcommissarissen:                     Michael Harmsen

KNAF Veliegheidsfunctionaris:                        Nog niet bekend

2.6          Hoofdofficials

Wedstrijdleider:                                                 Niek Goverts

Assistent wedstrijdleider:                                Michael Harmsen

Wedstrijdsecretaris:                                          Erwin Overbosch

Hoofd Veiligheid:                                               Erwin Overbosch

Technische keuring:                                          Coen van de Zandschulp

Hoofd Medische Dienst:                                   Anton Blom (MTN)

Contactpersoon Buitenlandse Rijders:          Christian Steenge

Hoofd Persdienst:                                              Christian Steenge

Proevenchef:                                                       Jeroen Averdijk

Overige officials

X1-auto:                                                                 Martijn Westerik / Randel Hofstede

Sluitauto:                                                               Martijn Westerik / Randel Hofstede

Veiligheidsauto                                                     Niek Goverts / Andre Slotboom

2.6.1       Judges of Fact

Route controle                                                       Erwin Overbosch

2.7          Locatie wedstrijdsecretaris tijdens het evenement:

Race-office in het hoofdgebouw

Vakantiepark Hunzedal

De Drift 3

9531 TK Borger

Het wedstrijdsecretariaat is bereikbaar via tel. 06-53106221


3             PROGRAMMA

Publicatie van het Bijzonder Reglement:                       – 14 oktober 2016, 00:00 uur

Openingsdatum van de inschrijving:                              – 1 augustus 2016, 00:00 uur

Sluitingsdatum van de inschrijving:                                – vrijdag  4 november 2016 12:00 uur

Publicatie geaccepteerde inschrijvingen op de website www.stgnta.nl:                                                                                                                                             – vrijdag 4 november 2016, 12:01 uur

Publicatie tijdschema van de wedstrijd op de website www.stgnta.nl:

– 1 november 2016

Het secretariaat is geopend op:                                      – vrijdag 4 november 2016, 14:00 – 21:00 uur

– zaterdag 5 november 2016, 8:30 – 20:00 uur

– zondag 6 november 2016, 8:30 – 18:00 uur

Officieel Publicatiebord:                                                  bij de ingang van de receptie

Vakantiepark Hunzedal Borger

Serviceterrein:                                                                   Vakantiepark Hunzedal Borger

Het terrein is geopend van vrijdag 4 november 2016 12:00 uur tot maandag 7 november 2016 12:00 uur

Officiële Documentencontrole:                      Vakantiepark Hunzedal

– vrijdag 4 november 2016, 14:00 – 20:00 uur

Technische keuring:                                          Vakantiepark Hunzedal

– vrijdag 4 november 2016, 14:15 – 20:15 uur

Parc Ferme (vrijdag 4 november):                  Aansluitend na de technische keuring gaan de auto`s in het                                                                                  parc ferme. Sleutelen is dan niet meer toegestaan.

1e vergadering sportcommissarissen:           – vrijdag 4 november 2016, 20:30 uur

Publicatie van de startlijst van de wedstrijd: – vrijdag 4 november 2016, 21:00 uur Officieel Publicatiebord

Start van de wedstrijd (1e deelnemer):         – zaterdag 5 november 2016, 9:00 uur

Rijders briefing:                                                  – vrijdag 4 november 2016, 21:00 uur Hunzedal

– zondag 6 november 2016, 9:00 uur Hunzedal

Finish van de wedstrijd (1e deelnemer):       – zondag 6 november 2016, vanaf 15:00 uur Hunzedal

Parc Fermé na de finish:                                   Aansluitend aan de finish op locatie Vakantiepark Hunzedal, vrijgave van het parc fermé na uiterste tijdstip indienen technisch protest

Prijsuitreiking:      Vanaf 17:30 uur Vakantiepark Hunzedal op basis van het voorlopig eindklassement.
Mocht na publicatie van het Definitief Eindklassement blijken, dat er wijzigingen zijn in de uitslag, zorgt de organisatie ervoor, dat dit gecorrigeerd wordt.

Uiterste tijdstip instellen technisch protest: Maximaal 30 minuten na aankomst van de laatste deelnemer bij de finish van de laatste KP.

2E vergadering sportcommissarissen:            zondag 6 november 2016 16:30 uur

Publicatie voorlopig eindklassement:             Officieel publicatiebord, zondag 6 november 2016 ca. 17:00 uur

Publicatie definitief eindklassement:             Officieel publicatiebord, 30 minuten na publicatie voorlopig eindklassement als er geen protest is.


4             INSCHRIJVINGEN

4.1          Sluiting van de Inschrijvingen:                         – Vrijdag 4 november 2016 20:00 uur

4.2          Inschrijvingsprocedure:                                    Via de website www.stgnta.nl

4.2.1       Licenties

Toegelaten Nederlandse Licenties:

– 1e bestuurder: minimaal KNAF “Clublicentie Rijder Terreinsport”.

– 2e bestuurder: minimaal KNAF “Clublicentie Navigator Terreinsport”.

Toegelaten Buitenlandse Licenties:

– 1e & 2e bestuurder: – EU Licentie

Indien er geen geldige licentie is, is een Evenementen Registratie Bewijs nodig (max 2 x per jaar)

4.3          Aantal toe te laten deelnemers en klassen

4.3.1       Het maximum aantal deelnemers is gesteld op: 40

Indien meer dan 40 inschrijvingen zijn ontvangen zal het accepteren van de inschrijvingen slechts voorbehouden zijn aan het organisatiecomité.

4.3.2       Klassen

– NL-T1

– NL-T2

– Special

– Side By Side

4.4.2       In het inschrijfgeld is het volgende begrepen:

– twee rallyborden met het startnummer

– twee deur stickers met het startnummer en de verplichte reclame

– één routeboek (in 2 delen, zaterdag + zondag)

– één Bijzonder Reglement

– één servicepakket, omvattende:

* één plaats op het centrale serviceterrein, voor 1 vrachtauto/rallytrailer of auto + aanhanger.

Overige voertuigen dienen geparkeerd te worden op het daartoe aangewezen terrein.

4.5          Betalingsmogelijkheden

Het inschrijfgeld dient te worden betaald op de bankrekening ten name van

Stichting Offroadracing noord Nederland (S.O.N.N.)

IBAN:    NL92INGB 0007 2803 48  t.n.v. S.O.N.N te Tynaarlo

4.6          Terugbetaling

Het totale inschrijfgeld zal terugbetaald

– aan inschrijvers waarvan de inschrijving niet geaccepteerd wordt

– bij annulering door de inschrijver voor zaterdag 22 oktober 100% van het inschrijfgeld

-bij annulering door de inschrijver van 22 oktober t/m 1 november: 50% van het inschrijfgeld

Over terugbetaling van het inschrijfgeld aan inschrijvers, die om reden van ‘force majeure’ (duidelijk schriftelijk omschreven en aan de organisator gezonden) niet deel kunnen nemen, beslist het organisatiecomité.


5             VERZEKERING

5.1          Inschrijvers en/of bestuurders moeten in het bezit zijn van een geldige verzekering die hen dekking biedt tegen aansprakelijkheid van derden ten aanzien van persoonlijk letsel en zaakschade op niet voor overige verkeer afgesloten trajecten van de wedstrijd.

Het is de inschrijvers- en/of bestuurders eigen verantwoordelijkheid om zo’n verzekering en/of uitbreiding van de bestaande verzekering te arrangeren.

5.2          Het inschrijfgeld bevat de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering. Deze kan als volgt worden samengevat:

– De organisator heeft maatregelen getroffen ter verzekering van inschrijvers en bestuurders tegen derden wanneer zij deelnemen in een bepaald deel van de wedstrijd dat verreden wordt op privé terreinen of op wegen welke speciaal voor dit doel zijn afgesloten.

– De hoogte van het verzekerde bedrag, van deze speciale verzekering, is € 7.500.000, – per ongeval of gebeurtenis.

– Het eigen risico voor de deelnemer is € 1000.- per ongeval of gebeurtenis.

De dekking gaat in bij de start van de wedstrijd en eindigt bij de finish van de wedstrijd of op het moment dat de betreffende equipe opgeeft of door uitsluiting


6             RECLAME EN IDENTIFICATIE

6.1          Wedstrijdnummers

De organisator zal elke deelnemer voorzien van 2 voorportierstickers met de verplichte reclame en startnummer.

6.2          Extra reclame, conform SRT art 16.5

Raambanner “EB NK Offroad Racing 2016”

Zie stickerplan bijlage 1 of http://bajaborger.nl/deelnemers/stickerplan/

6.3          Rallyschilden: De organisator zal elke deelnemer voorzien van 2 rallyschilden.


7             BANDEN

Zie het gestelde in het,

– Bijzonder reglement voor standaard ccr/orr auto’s (groep nl-t2) (nl-art. 284)
art. 6.4 wielen en banden
– bijzonder reglement voor verbeterde ccr/orr auto’s (groep nl-t1) (nl-art. 285)
art. 8 wielen en banden
– algemeen reglement voor special klasse
art. 6 aandrijving
– algemeen reglement voor side by side klasse
art.10 wielen

8             BRANDSTOF

8.1          – Het tanken van brandstof is alleen toegestaan op de eigen serviceplaats op het serviceterrein of bij een regulier pompstation.

– Beide leden van het equipe moeten zich tijdens het tanken buiten de auto bevinden.
– De auto moet op een milieuzeil staan of op een vloeistofdichte vloer.
– Een brandblusser moet onder handbereik zijn.

9             VERKENNING

n.v.t.


10           DOCUMENTENCONTROLE

10.1        De volgende documenten zullen worden gecontroleerd

– betalingen;

– rijder licenties

– rijbewijzen;

– volledigheid van alle informatie op het inschrijfformulier;

– kentekenbewijs van de wedstrijdauto;

– verzekeringsbewijs van de wedstrijdauto

10.2        Tijdschema

De controle van de documenten:   Wedstrijdsecretariaat

Deze controle vindt plaats:               vrijdag 4 november 2016 14:00 – 20:00 uur


11           TECHNISCHE KEURING

11.1        Locatie en tijdschema

De Technische keuring vindt plaats Op Vakantiepark Hunzedal

Deze controle vindt plaats:               vrijdag 4 november 2016 14:15 – 20:15 uur


12           AANVULLENDE KENMERKEN VAN DE WEDSTRIJD

12.1        De officiële start van de wedstrijd vindt plaats op zaterdag 5 november 2016 Op Vakantiepark Hunzedal

12.1.1    De deelnemers starten volgens een tijdkaart.

12.2.1    Start Procedure:

In plaats van de traditionele handstartmethode kan ook een startlichtsysteem toegepast worden of een elektronisch aftelsysteem, dat duidelijk zichtbaar voor het team op de startlijn de seconden aftelt. Het systeem is aangesloten op een startdetectiesysteem dat het te vroeg starten van een deelnemer registreert.

12.2.2    Startintervallen:

Om de minuut een auto

12.2.3    Start Volgorde

De start volgorde voor KP1 is gelijk aan de volgorde van inschrijving,

De start volgorde voor KP2 is de uitslag van KP1.

De start volgorde voor KP5 is het tussen klassement na KP4.

12.2.4    Finish Procedure (indien afwijkend van SRT)               n.v.t.

12.3        De equipe die de snelste rijtijd op een KP heeft, plus evt. straftijd, is KP winnaar.

12.4        Aanvullende voorschriften

12.4.1    Toelating tot het Servicepark:

Het servicepark is open vanaf vrijdag 4 november 2016 12:00 uur tot maandag 7 november 2016 12:00 uur.

12.4.2    In verband met de voor het serviceterrein verleende vergunning zijn de deelnemers verplicht overlast, voornamelijk geluidshinder, zoveel mogelijk te beperken tussen 23:00 u en 07:00 uur. Indien wedstrijdauto’s zich begeven buiten het servicepark en wedstrijdterrein, om bijv. te tanken, dienen zij een rustige rijstijl te hanteren en zich strikt aan de ter plaatse geldende voorschriften te houden.

12.4.3    Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan om met gemotoriseerde voertuigen, zoals quads, steps of andere motorfietsachtige voertuigen op het wedstrijdterrein te rijden, behalve de daartoe aangewezen plaats en voor eigen risico. De maximale snelheid op het servicepark is 5 km/u. Hierbij wordt er nogmaals op gewezen dat de deelnemende equipe te allen tijde verantwoordelijk is voor het serviceteam en leden van het team. Overtreding zal als volgt bestraft worden, ter beoordeling van de wedstijdleider:

– 1e overtreding: waarschuwing

– 2e overtreding: niet tot de start worden toegelaten of uitsluiting.

12.4.4    Op het gehele centrale serviceterrein mag uitsluitend stapvoets gereden worden, d.w.z. er geldt een maximum snelheid van 5 km/uur. Overtreding zal als volgt bestraft worden, ter beoordeling van de wedstijdleider:

– 1e overtreding: waarschuwing

– 2e overtreding: niet tot de start worden toegelaten of uitsluiting.

12.4.5    Op het serviceterrein is het gebruik van een milieuzeil verplicht en moet een brandblusser van min. 5kg met een geldige keuring aanwezig zijn.
Overtreding zal als volgt bestraft worden, ter beoordeling van de wedstijdleider:

– 1e overtreding: waarschuwing

– 2e overtreding: niet tot de start worden toegelaten of uitsluiting.

12.4.6    Tijdens parc ferme op vrijdag en aan het einde van de wedstrijd is een milieuzeil verplicht.

12.4.7    Het niet volgen van de route zoals in het routeboek aangegeven, met mogelijke tijdswinst, wordt bestraft met 2 minuten per 100 meter of een deel van 100 meter.

afwijken

12.4.8    Indien de route van een KP voortijdig wordt afgebroken door een deelnemer wordt onderstaande tijdstraf gehanteerd.

– Rijtijd langzaamste equipe + 10% van de rijtijd, vermeerderd met 5 minuten tijdstraf voor elk gemiste     controle of telpost.

 

12.4.9    Voor het niet starten van de KP krijgt het equipe een tijd toegekend

Normtijd plus 20 minuten tijdstraf, vermeerderd met 5 minuten tijdstraf voor elk gemiste controle of telpost.

12.4.10  Het missen van een controle of telpost wordt bestraft met 5 minuten wedstrijdtijd

 

12.4.11   GPS Logger

Tijdens de wedstrijd worden de bewegingen van de deelnemers opgeslagen in een GPS logger. Deze GPS-logger, hierna genoemd ‘Dongel’ heeft een USB laad-aansluiting. Deelnemende voertuigen dienen te zijn voorzien van een stroomvoerende sigaretteaanstekercontact of USB laad-contact. Door de organisatie wordt bij de inschrijving, tegen een borg van €50, aan de deelnemer een dongel, een USB-verlengsnoer en een aanstekercontact-laad plug verstrekt. Bij inlevering van de dongel na de wedstrijd ontvangt de deelnemer €40 retour.

De deelnemer dient de dongel ‘aan’ te schakelen en in de auto te bevestigen met tape of ti-raps. Na finish van KP4 zaterdag en na KP5 en KP6 zondag dient de deelnemer de dongel direct bij het wedstrijdsecretariaat uit te laten lezen. Na ontvangst van de dongel vrijdag dient de deelnemer de dongel in de auto te monteren. Tijdens de technische keuring wordt de werking van de dongel en de voeding gecontroleerd.

Tijdens de wedstrijd is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor de werking van de dongel. Als deze aan staat en goed ontvangt (duurt ca. 3 minuten) knippert de dongel blauw. Indien de dongel niet blauw knippert moet deze vervangen worden. Bij de start en op het wedstrijdsecretariaat zijn eventueel vervangende dongels verkrijgbaar.

Indien een dongel niet goed is geïnstalleerd of niet aan heeft gestaan zijn protesten van de deelnemer tegen andere deelnemers of de wedstrijdleiding niet ontvankelijk.

12.4.12  Elke auto is voorzien van een in de auto.

12.4.13

12.5.1    Maximale vertraging tijdens etappe:

Als een equipe bij een tijdcontrole een vertraging van meer dan 10 minuten ten opzichte van de ideale rijtijd heeft, of als de som van de vertragingen ten opzichte van de ideale rijtijd aan het eind van een etappe meer dan 15 minuten bedraagt wordt de equipe door de wedstrijdleider uitgesloten voor de desbetreffende etappe.

12.5.2    Te vroeg melden aan het eind van een etappe:

Het is de equipe toegestaan zich zonder straf te vroeg te melden bij de tijdcontrole aan het eind van een etappe.

12.5.2    Te laat melden bij de keuring.

1 – 15 minuten te laat geen straftijd.

Meer dan 15 minuten te laat, een straf van 2 minuten per 15 minuten te laat of een deel ervan.


13           HERKENNING VAN OFFICIALS

De officials zijn als volgt herkenbaar:

– Proevenchef: oranje hes,

– Overige officials: geel/groene hes,


14           PRIJZEN

De volgende prijzen / bekers zullen worden uitgereikt:

Per klasse 1e – 3e plaats, 2 bekers per equipe

Bekers die niet uitgereikt worden vervallen aan de organisatie.


15           PROTEST – BEROEP

15.1        Protestgelden

Een protest moet schriftelijk ingediend worden bij de wedstrijdleider te samen met het protestgeld conform het “Reglement Protesten” van het autosportjaarboek

15.2        Beroep

Elk beroep moet volgens de bepalingen van “Handleiding voor het instellen van beroep” van het autosportjaarboek Hoofdstuk XVIII worden ingediend